WAAROM

In ons streven om gelukkig te zijn lijkt het leven vaak een zoektocht naar de hemel op aarde. Die hemel is er niet voor iedereen. Onder welke omstandigheden begon je aan je leven, draag je iets met je mee, wat het leven een complexe zaak maakt? Hoor je erbij of val je buiten de geijkte kaders?

Een warm ontvangst in de hemel is niet ons streven. Ons doel is een warm ontvangst op straat, in de bibliotheek, op werk en de maatschappij in de breedste zin van het woord. Acceptatie en begrip voor psychische problematiek is de drijfveer. Een psychische aandoening kan ons allemaal treffen. Gehoord en gezien worden biedt erkenning, begrip en respect, in plaats van stigmatisering en vooroordelen. De veerkracht die onze spelers typeert, vormt een krachtige inspiratiebron.