STICHTING

Stichting Utrechts Requiem is opgericht in 2019. De stichting hanteert de Governance Code Cultuur en heeft geen winstoogmerk.

BESTUUR

Voorzitter – Mariska Minnen
Penningmeester – Peter Ribbens 
Secretaris – Willeke Colenbrander

GEGEVENS

Stichting Utrechts Requiem
NR 76917312
RSIN 860839060

FORMULIEREN