STICHTING

Stichting Utrechts Requiem is opgericht in 2019. De stichting hanteert de Governance Code Cultuur en heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van de stichting bestaat sinds de oprichting uit de volgende leden:

Voorzitter – Hans Elsendoorn

Penningmeester – Peter Ribbens 

Secretaris – Willeke Colenbrander

STATUTEN

Lees hier de statuten van de Stichting, de begroting en het Beleidsplan 2020-2021.